Liczba odwiedzin strony: 13203 Osób na stronie: 1
 

"A&E Consult" Oddział Pomorski

 
 
"A&E Consult" Oddział Pomorski
 
Heweliusza 11 P. XIV
Profesja:   doradca podatkowy

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2000 Nr 107 poz. 1127 - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2000 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152 oraz z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.  Ilekroć w przepisach działu...